top of page

ยอดคุมประพฤติคดีเมาขับวันแรก 214 คดี เพิ่มจากปีที่แล้ว 98%

30 ธ.ค. 2565

นักงานคุมประพฤติทั่วประเทศยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจค้น และด่านชุมชน จำนวน 50 จุด

วันนี้ (30 ธันวาคม 2565) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันที่ 29 ธันวาคม 2565 วันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 มีคดีทั้งสิ้น 295 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 214 คดี คิดเป็นร้อยละ 72.54 คดีขับรถประมาท 9 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.05 และคดีขับเสพ 72 คดี คิดเป็นร้อยละ 24.41 เมื่อเปรียบเทียบคดีขับรถขณะเมาสุราปีใหม่ 2565 มีจำนวน 108 คดี กับ ปีใหม่ 2566 จำนวน 214 คดี พบว่า เพิ่มขึ้น 106 คดี คิดเป็นร้อยละ 98 สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ นนทบุรี 55 คดี กรุงเทพมหานคร 27 คดี และตาก 15 คดีอธิบดีกรมคุมประพฤติ เน้นย้ำมาตรการเข้มสำหรับผู้กระทำผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา กรมคุมประพฤติจะดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงจากการติดสุราจะส่งบำบัดรักษาตามสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหากพบว่ามีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำสูงจะส่งไปแก้ไขฟื้นฟูแบบเข้มข้นในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระยะเวลา 3 วัน โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับการทำงานบริการสังคมที่สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงผลกระทบของการขับรถในขณะเมาสุรา

นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจค้น และด่านชุมชน จำนวน 50 จุด โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประชาชน และภาคีเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 834 คนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “เมาขับ จับติด EM” และ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”ตลอดจนทำงานบริการสังคมโดยการตรวจเยี่ยมด่านบริการประชาชนต่าง ๆ แจกน้ำดื่ม ให้คำแนะนำในการเดินทาง บริการผ้าเย็น และอำนวยความสะดวกการจราจรทางถนน เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยToKo SuperApp

สมัครเข้าร่วม บริการ.jpg
1.png
หมอไก่ เผย 4 ปีนักษัตร เศรษฐีป้ายแดงรับปีกระต่าย 2566 โชคลาภเข้าตลอดปี

TOKO SUPERAPP

3.jpg
bottom of page