top of page

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

เมื่อพูดถึงบุรีรัมย์ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ก็ต้องนึกถึง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่เป็นกระแสลุกฮือมาอีกครั้งหลังจากปรากฏภาพ สถานที่ใน Music Video ของนักร้องสาวชื่อดังลิซ่า วง Blackpink ทำให้สถานที่แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย ปราสาทหินพนมรุ้งถูกสร้างขึ้นตามศิลปะเขมรโบราณ ทำให้มีความสวยงามและประณีตอีกทั้งยังตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วทำให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองบุรีรัมย์ที่ใครเห็นก็ร้องว๊าวทันที

Gallery

Previous
Next
ความคิดเห็น

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

bottom of page