top of page

รอง.ต่อศักดิ์ “ กวาดล้างรถยนตร์แผ่นป้ายเสียภาษีปลอม

23 ธ.ค. 2565

ตรวจยึด พิสูจน์ทราบ ผู้ที่สั่งทําแผ่นป้ายแสดง การเสียภาษีปลอมเพื่อนํามาใช้ในพื้นที่ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ.ตร.พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.อิทธิพร โพธิ์ทอง รอง ผบช.ภ.2 , พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผบช.ภ.2 รรท.ผบก.ภ.จว.ชลบุรี/ ผอ.ศปจร.ภ.2 ,ร่วมกันแถลงผลการจับกุมกวาดล้างรถยนต์ใช้เอกสารราชการปลอม (แผ่นป้ายการเสียภาษีประจําปี และใบขบั ขี่) ในพื้นที่ภาคตะวันออก

สืบเนื่องมาจากข้อมูลการบูรณาการสืบสวนของ บช.น. และ บช.ภ.2 ซึ่งพบว่ามีการนําเอกสารราชการ ปลอม (แผ่นป้ายการเสียภาษีประจําปี และใบขับขี่) เข้ามาใช้ในพื้นที่ภาคตะวันออกจํานวนมาก จึงได้เรียกประชุมสั่งการอย่างเป็นระบบให้ทุกหนว่ย ในสังกัด บูรณาการกําลังในการปฏิบัติการระดมกวาดล้าง ตรวจสอบ ตรวจยึด พิสูจน์ทราบ ผู้ที่สั่งทําแผ่นป้ายแสดง การเสียภาษีปลอมเพื่อนํามาใช้ในพื้นที่ภาคตะวันออกผลการปฏิบัติการระดมกวาดล้าง ได้ทําการตรวจสอบเป้าหมาย จนสามารถตรวจยึดรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ ที่กระทําความผิดดังกล่าวในเขตพื้นที่ ภ.2 จํานวนทั้งสิ้น 74 คัน ( รถยนต์ 73 คัน , จักรยานยนต์ 1 คัน ) มีรายละเอียด ดังนี้

ปฏิบัติการกวาดล้างรถยนต์ใช้เอกสารราชการปลอม (แผ่นป้ายการเสียภาษีประจําปี และใบขบั ขี่) ในพื้นที่ภาคตะวันออก 1. รถที่หนีไฟแนนซ์หรือรถหลุดจํานําและมีการนํามาขายต่อ ซึ่งต่อมานํามาใช้และไม่สามารถ ต่อภาษอี ย่างถูกต้องได้ จึงได้สั่งทําใบแสดงการเสียภาษีปลอมนํามาใช้กับรถที่ตรวจยึด จํานวน 73 คัน

2. รถที่เป็นของผู้ต้องหาเอง(รถถูกต้องตามกฎหมาย) แต่ขาดการต่อภาษีอย่างถูกต้อง จึงได้สั่งทํา ใบแสดงการเสียภาษีปลอมนํามาใช้กับรถที่ถูกตรวจยึด จํานวน 1 คัน

3. รถที่ได้มาจากการโจรกรรมหรือมีการแจ้งหายไว้ นํามาใช้และไม่สามารถต่อภาษีอย่างถูกต้องได้ จึงได้สั่งทําใบแสดงการเสียภาษีปลอมนํามาใช้กับรถที่ถูกตรวจยึด ปัจจุบันยังไม่พบแต่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อดําเนินการต่อไป

4. แบ่งเป็นประเภทความผิดที่ดําเนินคดีต่อรถที่ตรวจยึดไว้ทั้งหมด ประกอบด้วย

4.1 ข้อหาใช้เอกสารราชการปลอมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

ป.อาญามาตรา 268จํานวน50ราย

4.2 ข้อหาใช้เอกสารราชการปลอมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

ป.อาญา มาตรา 268 และ ข้อหาใช้เครื่องหมาย(ป้ายทะเบียน)ที่นายทะเบียนออกให้สําหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคัน หนึ่งโดยผิดกฎหมาย พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 67 จํานวน 24 คัน

ซึ่งในส่วนนี้จะได้ทําการสืบสวนขยายผล และแจ้งข้อหาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามกระบวนการต่อไปพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า ขอฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่า การใช้รถยนต์ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ สร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้กับสังคมโดยส่วนรวม ยกตัวอย่างเช่น

- กรณีการใช้รถผิดกฎหมายเหล่านี้แล้วเกิดทําผิดกฎจราจร เจ้าของรถคันที่แท้จริง ก็อาจได้รับ ใบสั่งจากเจ้าหน้าที่

- กรณีการใช้รถติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมไปกระทําผิดกฎหมายต่างๆเช่นที่พบว่ามีการนํา รถสวมทะเบียนไปก่อเหตุปล้นทรัพย์ ในท้องที่ สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี เป็นต้น

- กรณีการนํารถที่สวมซาก ตัดต่อแชสซีส์แล้วติดป้ายภาษีปลอม ทะเบียนปลอมไปหลอกขายผู้อื่น - กรณีการติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมแล้วเกิดเหตุชนแล้วหนี ทําให้ไม่สามารถติดตามรถหรือ

เจ้าของรถที่แท้จริงอาจได้รับความเดือดร้อนได้ เป็นต้น

อีกทั้ง การไม่เสียภาษีประจําปีก็เป็นการเอาเปรียบประชาชนที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอเตือน

ไปยังผู้ที่ใช้ หรือคิดที่จะซื้อรถประเภทนี้มาใช้เนื่องจากเห็นว่าราคาถูก ถ้าหากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบ นอกจากรถของ ท่านจะถูกยึดส่งคืนเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้ว ท่านยังจะต้องถูกดําเนินคดีหรือหากรถของท่านเกิดอุบัติเหตุ ท่านก็จะถูก ดําเนินคดีเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรนํารถผิดกฎหมายและเอกสารราชการปลอมเหล่านี้มาใช้โดยเด็ดขาดToKo SuperApp

สมัครเข้าร่วม บริการ.jpg
1.png
หมอไก่ เผย 4 ปีนักษัตร เศรษฐีป้ายแดงรับปีกระต่าย 2566 โชคลาภเข้าตลอดปี

TOKO SUPERAPP

3.jpg
bottom of page