top of page

ศาลสั่งคุมประพฤติคดีเมาขับปีใหม่สะสม 5 วัน 4,613 คดี

3 ม.ค. 2566

วันนี้ (3 มกราคม 2566) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ (2 มกราคม 2566) มีจำนวน 316 คดี จำนวน 316 คดี

เนื่องจากศาลส่วนใหญ่ปิดทำการ สำหรับยอดรวมสะสม 5 วัน ที่มีการควบคุมเข้มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 มียอดสะสม จำนวน 4,824 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 4,613 คดี คิดเป็นร้อยละ 95.63 คดีขับรถประมาท 11 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.23 และคดีขับเสพ 200 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.14 หากเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่คุมประพฤติในวันที่ห้าที่มีการคุมเข้ม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2,425 คดี และ ปี พ.ศ. 2566 มีจำนวน 313 คดี ลดลง 2,112 คดี จังหวัดที่มีสถิติคดีเมาแล้วขับสะสมสูงสุด 3 อันดับได้แก่ ร้อยเอ็ด 255 คดี นนทบุรี 252 และ เลย 245 คดีในวันนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ พร้อมทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ ยังคงลงพื้นที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน
รวมถึงให้มีการทำงานบริการสังคมโดยการตรวจเยี่ยม แจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น ขนมขบเคี้ยว และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 40 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 692 คน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ฝากถึงความห่วงใยในสวัสดิภาพของประชาชนที่ทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและการท่องเที่ยว ขอให้ผู้ที่ต้องขับขี่รถทุกประเภท พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เสพสุราและยาเสพติด หากเกิดความเมื่อยล้า หรือง่วงนอน ควรจอดรถพักในจุดบริการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

ToKo SuperApp

สมัครเข้าร่วม บริการ.jpg
1.png
หมอไก่ เผย 4 ปีนักษัตร เศรษฐีป้ายแดงรับปีกระต่าย 2566 โชคลาภเข้าตลอดปี

TOKO SUPERAPP

3.jpg
bottom of page